ตารางราคาเมนูยอดนิยม

เมนู

ราคา

นวดไทย (Body Massage)

280 บาท

นวดเท้า (Foot Massage)

300 บาท

นวดศรีษะ คอ บ่า ไหล่ (head and shoulder)

300 บาท

นวดไทยยา (Putty Balm Body Massage)

400 บาท

นวดเท้ายา (Putty Balm Body Massage)

360บาท

นวดไทยอโรคยา Aro Kya (นวดไทยผสมผสานน้ำมันอโรมา)

400 บาท

สปาเท้าหินร้อน (Foot Spa Hot Stone)

360 บาท

นวดน้ำมันอโรมา (Belinese Aroma)

600บาท

นวดหน้า

500 บาท

Package 10 Hour

เมนู

ราคา

คอร์สนวดเท้า (Package Foot Massage)

2,100บาท

คอร์สนวดไทย (Package Body Massage)

2,000 บาท

คอร์สนวดไทยยา(Package Putty Balm Body Massage)

2,600 บาท

คอร์สนวดเท้ายา (Package Putty Balm Foot Massage)

2,500บาท

**บัตรคอร์สมีระยะเวลาใช้งาน 4 เดือน (card is valid 4 month)
**บัตรสมาชิก VIP (Register VIP Member card) 1,000 บาท
ยื่นบัตร VIP ลด 10% ทุกรายการ (Submit VIP Card Get 10% discount on all items.)